صنایع برسام ایده پاک (صباپک)

 • تهران، پاكدشت، قيام دشت، به سمت جاده حصار امير، نرسيده به شهرک انقلاب، مجتمع صنايع پونل

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • مدير بازرگانی | پریسا کازری: 09011212288

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • مدير توليد | صادق ربانی غريبی: 09212024201

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • پست الکترونیک: info@sabapackco.com

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • کانال تلگرام: sabapackco@

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • پیج اینستاگرام: sabapackco

فرم تماس با ما

 • 5 + 61 =