عنصر کیفیت یک نقطه قابل بحث جالب است. ما انواع مختلفی از استانداردهای کیفیت را برای برند ها با استفاده از بسته بندی داریم که به عنوان یک تراز عمل می‌کند. برند هایی که از بسته بندی به عنوان یک منبع پنهان کیفیت استفاده می‌کنند در مسیر صحیح در حال حرکتند.

همانطور که هر خواننده این مقاله ممکن است تجربه کرده باشد، برندهای زیادی وجود دارند که از بسته بندی در جهت جذب مشتریان استفاده می‌کنند ولی محتوای داخل بسته بندی از کیفت به نسبت پایین تری برخوردار است که در ابتدا قابل تشخیص نخواهد بود و آن هنگام که مشتری آن را می‌خرد به آن پی می‌برد. بسته بندی با کیفیت همچنین یک تاثیر طولانی مدت بر عادات خرید مصرف کنندگان خواهد داشت. برند های همچون اپل، همیشه با بسته بندی های بی نظیرشان یک کار باور نکردنی انجام دادند تا با استفاده از بسته بندی هایشان از کیفیت محصولاتشان صحبت کنند.

اپل دلسرد و مایوس نمی‌شود، بنابراین رابطه کیفیت در تمام نقاط قابل لمس صادق است. با درست بودن رابطه، بسته بندی اساسا کار بازاریابی محصول و برقراری ارتباط با مشتریان همیشه همراه را انجام می‌دهد و بسته بندی در خور را به همراه کیفیتی که وعده آن به مشتریان داده شده است را در داخل بسته بندی ارائه می‌دهد.