آرشیو برچسب ها : باورپذیر

۴ سناریوی احتمالی در آینده پیش به سوی آینده – یک چشم انداز قابل تأمل و قوی مؤسسه هلندی بسته بندی های ماندگار (با نام اختصاری KIDV) در سال ٢٠١۴ مطالعاتی صورت داد با عنوان “نگاهی به سال ٢٠۴٠”. در این مطالعات KIDV قصد داشت یک چشم انداز الهام بخش، متقاعدکننده و دست یافتنی ارائه […]