آرشیو برچسب ها : برند

عنصر کیفیت یک نقطه قابل بحث جالب است. ما انواع مختلفی از استانداردهای کیفیت را برای برند ها با استفاده از بسته بندی داریم که به عنوان یک تراز عمل می‌کند. برند هایی که از بسته بندی به عنوان یک منبع پنهان کیفیت استفاده می‌کنند در مسیر صحیح در حال حرکتند. همانطور که هر خواننده […]

نمایش تصاویر بزرگتربسته بندی و رفتار مشتری هنگامی که شما در مورد ارزش و بهای درک شده صحبت می‌کنید، موارد مختلفی به ذهن می‌آیند. بعضی افراد به ارزش درک شده به عنوان یک عنصر احساسی نگاه می‌کنند، بعضی دیگر به عنوان یک مورد قابل لمس. در دنیای برندینگ و بسته بندی، تمام این عناصر اصلی […]